Om KHI

Kirke Helsinge Idrætsforening - populært kaldet "KHI" - er en flergrenet forening, hvis formålsparagraf er - ved idrætsudøvelse og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel.
KHI blev stiftet den 22. november 1946 og har hjemsted på Kirke Helsinge Sportsplads - Helsingevej 101, på et område og i et klubhus, der er ejet af Kalundborg Kommune, hvor KHI er enebruger.
KHI har ca. 300 medlemmer.
 
KHI´s bestyrelse består af 7 medlemmer, der skiftevis er på valg hvert andet år, samt 2 suppleanter, der er på valg hvert år. Efter generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af februar måned, konstituerer bestyrelsen sig på alle poster. Foreningens hovedformand er Jesper Kirsch. Du er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem se under "Bestyrelsen".
 

Der er ikke skrevet noget endnu