Klubnyheder

Coronaregler for grupper op til 50 (unge) og grupper op til 10 personer (over 21)- udendørs og indendørs

2. november 2020, 09.25

 

 

Alle ungdomshold træner indendørs tirsdage . Seniorhold efter aftale med træner/holdleder.

Det anbefales at man bader hjemme eller følger Kommunens retningslinjer for brug af omklædningsrum i Gørlev hallen.  Nedenstående er DGIs Retningslinjer som klubben har valgt at følge.

Til spillere og forældre

Både som spiller og som forældre til en spiller, kan du gøre meget for at få fodbolden under de usædvanlige omstændigheder til at være så god en oplevelse som muligt.

 • Hjælp dit barn med sprit i tasken, så der kan sprittes hænder før de går på banen.
 • Giv dit barn en fyldt drikkedunk med hjemmefra og bed dem om ikke at dele.
 • Tal med dit barn om, hvordan de kan hjælpe med at mindste kropskontakten, og at det ikke helt er samme fodboldtræning, som de kender det.
 • Hold dit barn hjemme, hvis der er tegn på sygdom eller symptomer.
 • Sørg for at være det gode eksempel, stå ikke tæt med andre forældre på sidelinjen. Hjælp hinanden med at overholde forsamlingsforbuddet.


Overordnede retningslinjer for udendørs fodbold i DGI

Generelle retningslinjer

Mellem hinanden

 • For voksne fra 22 år: Loftet er på 10 personer. Seniorkampe er derfor aktuelt ikke mulige.
 • For børn og unge under 21 år: Grupper på højst 50 personer sammen – inklusive træner. Grupperne skal være de samme under hele træningen. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på 50 personer. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres forsvarligt. Der må ikke blandes voksne udøvere med ungdomsudøvere. Hvis blot én 22-årige deltager som udøver, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer.
 • Forsamlingsforbuddet gælder fra 23. oktober og foreløbigt 4 uger frem.
 • Til kampe og stævner, hvor der normalt vil være tilskuere, må der højst være samlet 500 mennesker - inklusive spillere, udskiftningsspillere, træner, ledere og andre frivillige. Der skelnes IKKE mellem alder og niveau. Seniorkampe er aktuelt ikke mulige at gennemføre på grund af forsamlingsforbuddet på 10 personer.
 • Tilskuere skal sidde ned med ansigtet i den samme retning - og der skal være 1 meter mellem dem.
 • Vær opmærksom på, at de forskellige grupper på jeres fodboldanlæg ikke krydser hinanden.
 • Kropskontakt i trænings- og kampsituationer er tilladt, men vi anbefaler at minimere andelen af kropskontakt i træningen.
 • Opmærksom på håndhygiejne – sørg for, at der er håndsprit i boldrummet, som du kan tage med ud og bruge til spillerne inden træningen.
 • Host og nys i ærmet.
 • Ved feber eller andre symptomer på sygdom: Bliv hjemme!
 • Vær opmærksom på særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.


Faciliteter og udstyr

 • Hvis der er grønt lys fra jeres kommune og/eller idrætsfacilitet, kan I åbne omklædningsrum og toiletter igen. Vær ekstra opmærksom på hygiejnen.
 • Hvis omklædningsrummene ikke er åbne endnu: Klæd om hjemmefra!
 • Trænerne har som de eneste adgang til rum med bolde og rekvisitter.
 • Rekvisitter der kan låses ind i hvert boldskab gøres dette. Rekvisitter, der deles med andre hold afsprittes før og efter træning.
 • Hvis I bruger overtrækstrøjer, skal de afsprittes efter træningen. Spillerne beholder den samme trøje træningen igennem.
 • Alle spillere har deres egen fyldte drikkedunk med til træning.
Træning i indendørs fodbold

(Opdateret 30. oktober) Man må gerne træne og spille indendørs fodbold. Her er DGI Fodbolds råd og anbefalinger til, hvordan I som fodboldklub skal forholde jer til den aktuelle sundhedsudfordring.

 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten. Dette gælder også bander, hvor den øverste del afsprittes efter træning.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (per 26. oktober 50 personer, hvis det er børn og unge på 21 og derunder, og 10, hvis der er tale om voksne fra 22 og op efter).
 • Der må ikke tilskuere i forbindelse med træning hverken indendørs. Det gør det lettere for klubberne, at overholde forsamlingsforbuddet. I de mindste årgange kan det være hensigtsmæssigt, at forældrene er med på sidelinjen, på banen eller hallen, så længe at forsamlingsforbuddet stadig overholdes. Se desuden afsnittet om stævner og turneringer
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • En træner må gerne have ansvaret for aktiviteterne i flere grupper, HVIS han/hun kun er en del af den ene gruppe – han/hun må således ikke have kontakt med de andre grupper. Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må dog godt være flere adskilte gruppe til stede på i samme idrætsfacilitet - dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.
 • Frem til foreløbig den 2. januar 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder for eksempel fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

Stævner/turneringer i indendørs fodbold

 • Udgangspunkt er at få afviklet stævnet eller turneringen på sikker og tryg vis for deltagere, trænere og frivillige.
 • Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 2. januar 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse. Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres hvis man møder omklædt
 • Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten. Dette gælder også bander, hvor den øverste del afsprittes efter træning.
 • Der må ikke afvikles en enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (aktuelt 50) er samlet på samme sted samtidigt.
 • Tilskuere skal sidde ned - og der skal være 1 meter afstand der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet
 • Højst 50 personers-reglen gælder ikke for forsamlinger, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Her er reglen fortsat højest 500 og et arealkrav på 2 m2 pr. deltager. Det gælder for eksempel kampe med siddende tilskuere.
 • Hvis man til et stævner har mere end 50 deltagere, skal man dele stævnet op i flere dele, så de enkelte årgange spiller tidsforskudt. Altså for eksempel U9 om formiddagen og U10 om eftermiddagen. For voksne gælder et loft på 10 personer. Så stævner for voksne er aktuelt ikke muligt.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af konkurrencer, turneringer og stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Ved afvikling af flere separate stævner/turneringer bør der udpeges mindst én ansvarlig herfor per stævne/turnering.
 • Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt.
 • Der er krav om brug af mundbind på steder, hvor der serveres mad eller drikkevarer til indtagelse på stedet, det vil sige også i cafeterier, i haller og i klubhuse.
 • Frem til foreløbig den 2. januar 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder for eksempel fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.


 

Udendørs / indendørs regler under 21 år