Klubnyheder

Opstart af fodbold aktiviteter :) og Corona regler

15. maj 2020, 08.18

Banerne er kridtet op og vi klar til at starte op for fodboldtræningen. I uge 21 starter følgende hold:


- U11/u12/u13 piger - træner tirsdag og torsdag 16:45-18:15

- U13/14 drenge - træner tirsdag 17:00-18:00

- Herre senior - træner mandag og onsdag 19:30- 21:00
Følgende grundregler skal overholdes og skal læses af spillere og forældre før træning.

Generelle forholdsregler

•    Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
•    Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart


Træning
•    Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning. Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af. Der bør ikke være fælles håndklæder.


•    Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.


•    Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for anlægget, da der ikke må  være tilskuere på anlægget.


•    Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.


•    Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun bruges af den enkelte gruppe under træningen


•    Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.


•    Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksen/træner.


•    Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.


•    Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning. Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af. Der bør ikke være fælles håndklæder.


•    Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.


•     Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.


•    Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med
undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før  træning.


•    Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.


•    Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.


•    De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning.


•    Der er ikke adgang til klubhus før, under og efter træning,  men toilettet i gavlen vil kunne benyttes.

 Efter træning
•    Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksomme ved skiftet mellem træningshold.

•    Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.

•    Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19,skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette ved sygdom


•    Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til træning. Personer må først møde til træning igen 48 timer efter symptomerne er ophørt.


•    Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”