Klubnyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Torsdag den 9 Februar 2023 kl.19.00

18. januar 2023, 11.56
Ordinær generalforsamling i KHI den 9 Feb 2023.pdf

Ordinær generalforsamling i KHI afholdes torsdag den 9. februar 2023 kl. 19.00


Der er fælles spisning kl. 18 og generalforsamlingen starter kl. 19.


Dagsorden:


1a. Valg af dirigent


1b. Valg af stemmetællere


2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse


3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse


4. Indkomne forslag – skal være modtaget af formanden senest den 30. januar 2023.


a. Flere medlemmer har forespurgt bestyrelsen om etablering af en padeltennisbane i KHI.

     Bestyrelsen stiller derfor forslag om, at der kan bruges op til 150.000 kr. af kassebeholdningen på etablering

     af en udendørs padeltennisbane. En bane forventer at koste

    600.000 til 700.000 kr. Den resterende udgift til etablering søges dækket via fonde og tilskud. 


5a. Valg til bestyrelsen:


a. Jesper Kirsch - for 2 år - modtager ikke genvalg

b. Ann Bender Petersen - for 2 år - modtager ikke genvalg

c. Andreas Knudsen - for 2 år - modtager ikke genvalg

d. Britt Nielsen - for 2 år - modtager genvalg

e. Dan Hansen - for 1 år - modtager valg

f. Jesper Wietze - for 1 år - modtager valg


5b. valg af suppleanter:


a. Mads Kirsch - for 1 år - modtager ikke genvalg

b. Vakant - for 1 år - skal vælges


5c. Valg af revisor

a. Jørn Mikkelsen - for 2 år


5d. Valg af revisorsuppleant

a. Thomas Ludvigsen - for 1 år


6. Eventuelt


Hvis du ønsker at spise med, skal du tilmelde dig til Britt Nielsen på brnmyrup@gmail.com eller 20 44 62 60 senest den 5. februar 2023.


Sportslige hilsner

p.b.v.

Jesper Kirsch