Klubnyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 10. februar

21. januar 2022, 13.10 / 27. januar 2022, 07.46


Dagsorden:

1a. Valg af dirigent


1b. Valg af stemmetællere

  1. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  2. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  3. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse


5a. Valg til bestyrelsen:

  1. Mette Martinsen – for 2 år - modtager ikke genvalg 
  2. Rune Jørgensen – for 2 år - modtager ikke genvalg 
  3. Sedsel Jørgensen – for 2 år – modtager genvalg


5b. valg af suppleanter:

  1. Simon Jones – for 1 år – modtager ikke genvalg
  2. Mads Kirsch – for 1 år – modtager genvalg 


5c. Valg af revisor

  1. Egon Keinicke – for 2 år 


5d. Valg af revisorsuppleant

   1.thomas Ludvigsen – for 1 år


 6. Eventuelt


Hvis du ønsker at spise med, så skal du tilmelde dig til Britt Nielsen på brnmyrup@gmail.com eller 20 44 62 60 senest den 6. februar 2022.


Sportslige hilsner  

p.b.v.

Jesper Kirsch


26/1-2022

Klubnyheder