Sankthansaften på den gamle sportsplads 23. juni 2022